KONTORET Granting-Larsson
KONTORET
KONTAKT
TJÄNSTER
PROJEKT
 grantinglarsson arkitkékter ab
 Tjärhovsgatan 44
 116 28 Stockholm 
 08-615 25 50
 VI ÄR  
 ett kontor som lägger stor vikt vid att vara beställarens pålitliga och lyhörda 
 samarbetspartner, att leverera i tid och med hög kvalitet. Vi erbjuder både 
 nytänkande och visioner såväl som praktiskt genomförbara kostnadseffektiva 
 lösningar. Kontoret arbetar aktivt med kvalitetssäkring och vidareutveckling av 
 miljöpolicy i företaget och i våra projekt.      
  
 Med växande efterfrågan på hållbar arkitektur satsar vi nu stort på att bredda vårt 
 kunnande inom miljö och energieffektivt byggande. Genom egen fortbildning, 
 studieresor och arkitekttävlingar kan vi erbjuda våra uppdragsgivare en kompetent 
 och uppdaterad arkitektkonsult.        
    
 Vår roll i projektorganisationen varierar beroende på uppdrag, där vi ofta är 
 samordnande konsult alternativt projektledare. Vi är även certifierade som 
 Kontrollansvarig enligt PBL 2010 med K-behörighet, komplicerad art.
   
 grantinglarsson arkitekter bildades 2004 av Helena Granting och Anna-Lena 
 Larsson och består av husarkitekter med mångårig erfarenhet av byggnads- och 
 inredningsprojektering. Vi arbetar framförallt med ombyggnad av befintliga 
 fastigheter där vi tar fram idékoncept för förändringar, utarbetar anpassningar till 
 ny eller ändrad verksamhet i fastigheten. Vidare arbetar vi med fullständig 
 projektering och framtagande av nödvändiga handlingar för bygglov, förfrågnings-
 underlag och bygghandling. Det innebär att vi är väl förtrogna med alla skeden, 
 från inventeringar och tidiga programskisser till genomförandeoch uppföljning. 
   
    
 VÅR SPETSKOMPETENS   
 är restaurering och varsam ombyggnad av byggnadsminnen och andra  
 byggnader i känsliga miljöer. Vi har kunskap att identifiera  värden 
 och  bedöma hur dessa på bästa sätt kan tillvaratas. 
    
 En levande byggnad måste oavsett ålder dessutom anpassas till 
 användarens önskemål och verksamhetens behov av teknik och 
 funktionalitet,  men även uppfylla  aspekter som brand och tillgänglighet. 
 Detta ställer stora krav  på att  moderna tillägg samspelar med den 
 befintliga miljön oavsett om lösningen är traditionell eller representerar 
 vår tids arkitektur.     
    
 Våra uppdrag har spänt mellan inventering av slott från 1700-tal,  
 fasadrestaurering av sommarnöje från 1850-tal till projektering av 
 kontorsombyggnad av blåsklassad  Ralph Erskine -fastighet från 1950-tal.
 VÅRA KUNDER   
 Fastighetsbolag  
 Företag och organisationer  
 Bostadsrättsföreningar  
 Privata uppdragsgivare 
       
    
 VÅRA UPPDRAGSGIVARE DE SENASTE ÅREN 
 Aberdeen Asset Management AB 
 Banverket AB 
 Fastpartner AB
 Fastighets AB Brostaden   
 HFT Fastighetsförvaltning HB 
 JWN Fastighetsutveckling AB 
 Norrköpings kommun ramavtal  
 Peab AB   
 SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare  
 Sodexo Sverige AB  
 Stockholms Livsmedelshandlareförening  
 Totalmäklarna AB
SAMARBETSPARTNERS INTERN:
 Maria Block 
 Arkitekt SAR/MSA
 Ekologiskt byggande 
 Nils Söderlund 
 Arkitekt SAR/MSA
 Områdes- och stadsplanering 
 Christer Petterson 
 Arkitekt SAR/MSA, Entreprenör
 Ombyggnad, projekt- och 
 byggledning, förvaltningsprocesser  
 Per Liedner 
 Arkitekt SAR/MSA
 Gestaltning, trähusbyggnad, 
KONTORETS MEDARBETARE: