TJÄNSTER-företag Granting-Larsson
HEM
KONTORET
KONTAKT
TJÄNSTER
PROJEKT
 "Lyhört och engagerat 
 levererar vi lösningar som 
 är skräddarsydda för varje 
 enskilt uppdrag i både stora 
 och små projekt" 
 grantinglarsson arkitekter ab        
 Tjärhovsgatan 44
 116 28 Stockholm     
 08-615 25 50 
     
FÖRETAGSKUND
 ÄR NI ETT FÖRETAG OCH SÖKER LOKALER FÖR ER VERKSAMHET? 
 Nya lokaler  
 Effektiva lokaler  
 För trångt   
 För stort  
 Feldisponerat  
   
 ÄR NI FASTIGHETSÄGARE OCH SÖKER VERKSAMHETER FÖR ERA LOKALER?
 Nya hyresgäster 
 Ändrad användning 
 Modernisering 
 Effektivisera 
 Skapa mervärde
 Vi arbetar framförallt med ombyggnad av befintliga fastigheter där vi tar 
 fram  idékoncept för förändringar, utarbetar anpassningar till ny eller ändrad 
 verksamhet i fastigheten. 
   
 Vi utför hyresgästanpassningar på uppdrag av både fastighetsägare och åt 
 företag som är hyresgäst.    
     
 Vidare arbetar  vi med fullständig  projektering och  framtagande av 
 nödvändiga handlingar för bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandling. 
 Det innebär att vi är väl förtrogna med  alla skeden, från inventeringar och 
 tidiga  programskisser till genomförande och uppföljning. Vi är även certifierade 
 som KA - kontrollansvarig med K - behörighet, komplicerad art, 
 enligt Plan- och bygglagen.